کرونا ویروس مرگ! لحظه ی مرگ ناگهانی نگهبان در محل کارش با ویروس کرونا

ویروس کرونا یا کرونا ویروس نامی تازه از شاخه های بیماری کرونا در چین است که به کرونای جدید نیز معروف است. در این ویدیو که از دوربین های مدار بسته گرفته شده است لحظه ی مرگ نگهبان فرودگاهی را نشان میدهد که چگونه فوری و بدون خبر میمیرد!
ویدیوهای مرتبط