نتیجه آموزش بازاریابی مواد شوینده توسط مهندس محمد معینی کارشناس ارشد بازاریابی

چرا برای راه اندازی یک شغل از شرکت ماد استیل کمک بگیریم؟ در شرکت ماد استیل: 1-فرمولاسیون با جدیدترین ویرایش به همراه آموزش عملی و پشتیبانی در تولید ارائه می شود. 2-ماشین آلات خط تولید مواد شوینده ماد استیل با تعهد کتبی، قابلیت دریافت مجوز بهداشت را دارند. 3-آموزش کسب و کار و بازاریابی محصولات تولیدیتان بصورت رایگان توسط مهندس محمد معینی کارشناس ارشد بازاریابی (مدیر شرکت ماد استیل ) ارائه می شود.جهت آشنایی بیشتر لطفا از وب سایت ماد استیل بازدید فرمائید.www.maadsteel.com
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید