دمام زنی

بمناسبت عزای سید الشهدا (ع) هئیت جنوبیهای مقیم مرکز شب سوم محرم ۱۴۰۱ با تشکر روابط عمومی و تصویر بردار هئیت جنوبیهای مقیم مرکز رضا علی گودرزی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید