بندر تنگ چابهار-تلاقی کویر و دریا

بخش جنوبی ایران جاذبه های جذاب و فراوانی دارد بندری با نام تنگ در نزدیکی کنارک به دلیل تلاقی دریا و کویر جذابیت ویژه ای را به وجود آورده است هر ساله مسافرین جنوبی از این بندر زیبا دیدن می کنند. ( ?ور-قشم-فروردین ) ( ?ور-قشم )