اثر مرکب

مهندس هادی آقاجانی سخنران بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی نویسنده کتاب ( نکاتی چند در ارتباطات و معاشرت ) دارای مدرک مدیریت کسب و کار ، سابقه بیش از یازده سال در امر آموزش و یادگیری
ویدیوهای مرتبط