مستند تهران پایتخت ایران است

مستند تهران پایتخت ایران است روایتی از فلاکت مردم پایتخت در دوران پهلوی نکبت ساخته سال 1346 به کارگردانی کامران شیردل مستندی که نیمه کاره بدستور وزارت فرهنگ و هنر شاهنشاهی توقیف شد؛ نگاتیوهای این مستند پس از انقلاب، سال ۱۳۵۹ برای تدوین نهایی در اختیار کارگردان قرار گرفت و انتشار یافت
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید