نماهنگ داستان ترور

این نماهنگ، روایت نزدیکان و تیم پزشکی حضرت آیت الله خامنه‌ای از سوء قصد به ایشان در ششم تیرماه سال 1360 است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید