به داستان ایران یکطرفه نگاه و فکر میکنیم دستان پاکی داریم!

سناتور آمریکایی: به داستان ایران یک‌طرفه نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم دستان پاکی داریم/کمک کردیم یک نخست وزیر ایرانی ساقط شود/از صدام حمایت کردیم تا حملات شیمیایی علیه مردم ایران انجام دهد/این‌ها را نادیده گرفته و میگوییم چرا ایران اینقدر به آمریکا بی اعتماد است؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید