عزاداری و مطرح کردن مسائل غلو آمیز

حجت الاسلام واضحی با اشاره به اهمیت مساله عزاداری امام حسین(ع) به بررسی مطرح کردن مسائل غلو آمیز در هیات ها می پردازد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید