دستپاچگی اپوزیسیون و رسانه‌های معاند از سرود سلام فرمانده

این همان تناقضی‌ست که رسانه‌های سعودی دارند اظهارات‌شان در آن زمانی که «بدنُ ببین جون بابا» رو دانش‌آموزان می‌خواندند با واکنش‌های امروز کنار هم بگذارید!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید