کمیک موشن پل آزادی

این قسمت بر اساس خاطره ای از هم رزم شهید رجبعلی آهنی تولیدی حوزه هنری خراسان جنوبی به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی کارگردان :هادی ثابت نویسنده :محمد براتی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید