مصاحبه مجسمه ساز کردستانی

تیمور ایوبی مجسمه ساز و نقاش کردستانی در گفتگو با خبرنگار کردتودی از علاقه به کارهایش می گوید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید