تخت بدون پادشاه ( بخش آخر)

گفتگوی ویژه واحد سیاسی موسسه مصاف_نجوا با دکتر امیر عسگر پیرامون وضعیت عربستان و جنگ یمن t.me/masaf_najva t.me/maktabsoleymani_ir
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید