هشدار به تیم اقتصادی دولت رئیسی در برنامه ثریا

هشدار به تیم اقتصادی دولت در برنامه ثریا توضیح عالی و کامل مجری برنامه ثریا درباره علل شکست طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته بسیار بسیار مهم | حتما ببینید و منتشر کنید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید