ما همیشح دوست میمونیم )!! کپ¿

داداشیام:) علیم تو خو قلبمی:) علیم زود خوب شوووو:) ها عشقت نفص منح هااا نبینم از گل نازکتر بگی وگرنه با من طرفیییXD صب کن تو کی منو عمه کردی که به مننگفتی-_-؟ عمیرم تو خیلی خوبی^^ مرسی که هسی:) همیشه حالمو خوب میکنی*-* باید بمونی برام:) بوص بهت:) دوست دارم ددشیم*-* شکیبم ددش کوچولو خودمه! از الان به هچ کدومتون نمیشدمش! دلم خیلی برات تنگ کوچولو:) بمونی برام خیلی اذیتت کردم میدونم اصلا خوب کاری کردمXD خخخ بوص بهت*-* امینم تو که دوردونمی:) بمونی برام*-* چقدر خوشحالم برگشتیییی:) قربکن نازی گفتنت بشم من:) بوص به مماخت:) عاشختم:) اجیام البتح عشقای دومم بارانم اووف این عشق دوم منح عررر:) فداطشم:/ عزیز دلم خآ^^ دوست دارم اجی ن اصلا عاشقتم حل مال خودمی:) نمیدمت به کسی-_- دیانام اجی جووونم کی مامان شدی هوم؟ تو و علی هم یواشکیXD عررر:/ نفصمی توو خآ! خخ فداطشم،خآ! رایا خوبع ینی من سر شوهرتو میکنم یه دونه مو نمیزارم براشXD
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید