تعطیلی واحدهای نانوایی و کمبود نان در تهران!

گزارش‌های دریافتی از شهروندان بیانگر تعطیلی برخی واحدهای نانوایی و کمبود نان در سطح شهر تهران است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید