منطقه عملیاتی فکه (راهیان نور دانش آموزی_ بهار ۱۴۰۱)

فکه بدون تعلق ... آزاد ... رها ... و اما ... مقتل سید شهیدان اهل قلم #سید_مرتضی_آوینی ؛ در روزگاری که بشر بنده ی اهوای خویش است ، و بت خویشتن را می پرستد ، ظهور این جوانان چه معنایی دارد ... اینان طلیعه داران اصل توبه بشریت و نمونه ای از انسان های آینده سازند ... پ ن : کاروان راهیان نور بسیج دانش آموزی استان خراسان رضوی در منطقه عملیاتی فکه _ نوروز ۱۴۰۱ #راهیان_نور_۱۴۰۱
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید