ماهی شیدار Cyprinion watsoni

ماهی شیدار (نام علمی: Cyprinion watsoni)، از کپورماهیان ایران است که به آن ماهی سبزوگ هم می‌گویند. این ماهی علاوه بر ایران در افغانستان، پاکستان و عمان هم گزارش شده است. در حوضه‌های آبریز هرمز، هامون جازموریان، لوت ،سیستان، مکران و رودخانه مشکید، سرباز بلوچستان زندگی می‌کند. طول این ماهی کوچک و حداکثر حدود 13 سانتیمتر است، از این رو ارزش صید تجاری چندانی ندارد. غذای این ماهی بیشتر فیتوپلانکتون، حشرات آبزی و سخت‌پوستان است. اطلاعات بیشتر:
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید