انیمیشنی که چندین سال پیش کرونا را پیشگویی کرده بود

انیمیشنی که چندین سال قبل ویروس کرونا رو به نمایش گذاشته بود فیلمسازان هالیوودی فک کنم از کف بین ها فال فروشای پارک های نییویورک برای فیلم سازی استفاده میکنن؛)
ویدیوهای مرتبط