کارشناس روس با توجه به اتفاقات جهان، هماهنگی اقدامات ما با ایران بسیار مهم است

کارشناس روس: : پايگاه خبري تحليلي نيک رو : با توجه به اتفاقات منطقه و جهان، هماهنگی اقدامات ما با ایران بسیار مهم است...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید