هم قسم مهراب

بعد از گذشت ۱ سال ... به تصویر کشیدم تلخ ترین خاطره کل زندگیم‌ رو... ای کاش میشد تصویر و خاطرات رو مثل این‌کاغذ سوزوند...:)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید