قهرمانی سالار بندر - هندیکاپ کلاس 4 دوخون مسافت 1200 - فصل پاییز گنبد کاووس 1400

اسب سالار بندر با چابکسواری ستار مهرانی و مالکیت گروه تولیدی آرم پایپ توانست در دور 5 هفته 13 - شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1400، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون هندیکاپ کلاس 4 مسافت 1200 کسب نماید. اسب های زرین بندر و دل تیا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.orgاسب سالار بندر با چابکسواری ستار مهرانی و مالکیت گروه تولیدی آرم پایپ توانست در دور 5 هفته 13 - شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1400، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون هندیکاپ کلاس 4 مسافت 1200 کسب نماید. اسب های زرین بندر و دل تیا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید