نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

خانم مریم احیایی از فعالان گردشگری استان هرمزگان در حال بازدید از غرفه های فرش دستباف استان اصفهان است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید