خیالت راحته؟!

#کودکی می‌تونه شیرین‌ترین دوران زندگی باشه؛ اگه حمایت و دلگرمی داشته باشیم. این شیرینی و آرامش می‌تونه برای یک عمر باقی بمونه؛ اگه پشتوانه خوبی همراهمون باشه. ١۶ ساله که با همه توان‌مون تلاش کردیم تا پشتوانه خوبی باشیم و مایه دلگرمی همه اون‌هایی که به ما اعتماد کردند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید