حمله عقاب کاراکارا به جوجه‌های پنگوئن

کاراکارا پرنده ای شکارچی با چنگال های تیز و منقار قدرتمند است. این پرنده به صورت گروهی به شکارهای بی دفاع خود حمله می کند.گروه کاراکارا ها شباهت زیادی به یک گروه راهزن دارد. آنها به پرندگان دریایی دیگر، جوجه پرندگان یا نوزادان شیر دریایی حمله می کنند.کاراکارا حتی از کندن گوشه ای از پوست زخمی یکک فیل دریایی چهار تنی نیز ابا ندارد. مجمع الجزایر فالکلند یکی از زیستگاه های عمده این پرندگان است.
ویدیوهای مرتبط