جوجه کشی موفق در اردبیل با دستگاه جوجه کشی 168 تایی اسکندری

جوجه کشی آقای میلاد مناف نژاد از اردبیل، سیستم ستر و هچر همزمان دستگاه سوپرمینیاتور ۱۶۸ تایی گروه صنعتی اسکندری با هچ 90 درصد ،


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید