ویکتوری رویال کردن گروهی ۴ نفره بدون هم گروهی در فورتنایت

تو این بتل رویال سبک گروهی ۴ نفره بدون هم گروهی تا آخر بازی رفتم و بازی رو ویکتوری رویال کردم . برای بهتر شدن بازی باید این سبک رو بازی کرد . به طریقه تیر زدن و جاخالی دادن تیرها دقت کنید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید