در پی انفجار در یک منطقه صنعتی در شهر «هیوستون» آمریکا ۲ نفر کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند

در پی انفجار در یک منطقه صنعتی در شهر «هیوستون» آمریکا ۲ نفر کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید