بیمارستان‌های چین مملو از مردمی که برای تست ابتلا به ویروس کرونا امده اند

?‏راهروهای بیمارستان‌ها ووهان چین مملو از مراجعین که برای تست ابتلا به ویروس کرونا مراجعه میکنند. روز گذشته دولت چین شهر را قرنطینه کرد و کسی تا پایان شیوع حق خروج ندارد.
ویدیوهای مرتبط