دوره جامع آموزش زبان ژاپنی

زبان ژاپنی یکی از اعضای خانواده زبان ژاپنی است که شامل زبان های ریوکیویی نیز می شود که در جزایر ریوکیو صحبت می شود. اما نکته ای که وجود دارد این است که تاریخ ابتدایی زبان ژاپنی نامعلوم بوده و مشخص نیست دقیقا با سایر زبان ها چه رابطه ای دارد. برای دانلود دوره جامع آموزش زبان ژاپنی به لینک زیر مراجعه نمایید. d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%db%8c/
ویدیوهای مرتبط