باز هم تقطیع سخنان استاد رائفی پور در مورد تأسیس مدرسه

تا جون دارید کلیپ تقطیع کنید و دروغ بگید، ما هم کلیپ درست میکنیم و دروغتونو اثبات میکنیم وقتی حرفِ منطقی نداشته باشی مجبور میشی صبح تا شب در حال تقطیع و دروغ و تهمت باشی دیگه بچرخید تا بچرخیم، این بازیو انقدر ادامه میدیم تا همه بفهمن با چه موجودات دروغ گو و کثیفی طرفن
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید