گالری طلا و جواهر محمود ( مهمانی رفتن آقای مصعومی در شهرک نفت اهواز قسمت دوم )

در این قسمت آقای معصومی بعد از بازدید از مرکز طلای مینا کاری خوزستان در اهواز و خرید سرویس طلای مینا کاری از گالری طلا و جواهر محمود بهمراه خانواده راهی خانه مادر زن خود می شوند همزمان خواهر شوهر های آقای معصومی هم در آن مهمانی حضور دارند و توجهشان به سرویس طلای مینا کاری مهری خانم که خرید است جلب می شود خواهر شوهر از روی کنجکاوی میپرسد که عزیزم این سرویس زیبا رو از کجا گرفتی؟ مهری خانم که برق در چشمانش جوانه میزند با غرور میگه عزیزم قابلتو نداره و از نزدیک از دستبند طلای میناکاری النگو میناکاری دختر مهری خانم هم دیدن می کنند و این چشم هم چشمی در قسمت های بعد ادامه داره...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید