روحانی مردم ما را انتخاب کردند که فتیله تنش‌ها و دشمنی‌ها را پایین بیاوریم

روحانی: مردم ما را انتخاب کردند که فتیله تنش‌ها و دشمنی‌ها را پایین بیاوریم www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید