قیمت چسب سنگ در رویال گارنت بر اساس چه روندی صورت می گیرد

قیمت چسب سنگ در رویال گارنت بر اساس چه روندی صورت می گیرد wrasse سبز ، Labrus viridis (Linnaeus، 1758) ، گونه ای در خطر انقراض در جنوب دریای آدریتیک است ، اما همچنین برای پرورش بالقوه در چند فرهنگ با سایر گونه های تجاری برای تجمع مجدد مناطقی که در معرض خطر قرار دارند یا به عنوان گونه های جدید آبزی پروری ذخیره والدین گل سبز به مدت شش سال در آکواریوم نگهداری شد. تخمگذاری ، رشد جنینی و لاروی اولیه تحت شرایط آزمایشگاهی کنترل شده توصیف و نشان داده شده است. میانگین قطر تخمهای تازه تخم ریزی شده 0.03 ± 1.01 میلی متر بود. تخمک های بالغ و بارور شده توسط مخاط به ته مخزن وصل شدند. جوجه کشی پس از 127 ساعت با میانگین دمای 14.4 ± 0.8 ◦ C. درجه متوسط کل لاروهای تازه تخمگذار 0.22 ± 4.80 میلی متر شروع شد. جذب کیسه زرده بعد از روز پنجم هنگامی که لاروها به 0.28 5. 5.87 میلی متر رسید ، به پایان رسید. قیمت چسب سنگ D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید