کنار تو درگیر آرامشم ...

فقط کسایی که حیوون خونگی دارند و اونا رو نوازش می‌کنند میدونند اون لحظه چقدر نابه... مربی طوطی سانان آموزش رام کردن طوطیسانان وحشی SHAHPARKHAN
ویدیوهای مرتبط