حیات وحش جهان روباه های پرنده کلیپ حیوانات وحشی

مستند حیات وحش - روباه های پرنده در یک ویدیو در ویدیو مستند حیات وحش به عادت تغذیه این روباه های پرنده که طول بالهای آنها بیش از 1 متر و وزن آنها بیش از 1 کیلوگرم نیست ، نگاه کنید.
ویدیوهای مرتبط