ویدئویی از سردار سلیمانی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به اظهارات مجری شبکه افق بازنشر کردند

ویدئویی از سردار سلیمانی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به اظهارات مجری شبکه افق بازنشر کردند www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :
ویدیوهای مرتبط