روایت یک کشیش صربستانی از حضور در راه پیمایی اربعین

در خلال سالیان گذشته برخی از مسلمانان و غیرمسـلمانان از بوسنی و هرزگوین و کشــورهای منطقه بالکان در راهپیمایی اربعین شــرکت کرده اند که ناشـی از تأثیر معنوی مکتب عاشـورا و فرهنگ ایثار و شهادت است. در این خصوص تصویربرداری مستند در مسیر پایان یافته است. روایت زائران بالکانی از اربعین مستند در مسیر، داستان سفر سه بوسنیایی، دو تن از مادران سربرنیتسا و یک کشیش ارتدکس و دو شــهروند صربسـتانی و یک دختر ایرانی مقیم بوسنی، برای حضور در کربلا و شــرکت در راهپیمایی اربعین است . طی طریق در مسیر مظلومیت با مارش نامیرای اربعین گوران آرسیچ کشیش ارتدکس (سابق) صربستانی در بخشی از این مستند می گوید : مردم به صورت عادی و آرام به سمت نجف و کربلا قدم می زنند. من این مسأله را خوب بررسی کردم. دیدم این مردم در خود یک ثبات و تمرکزی دارند و در این مسیر با عشق زیادی حرکت می می کنند . حالت دعا و نیاز و آمادگی شأن که هر لحظه برای جان دادن به راهی که می روند و عشق به آن آماده هستند سخنم در باره افراد سالمند ، میان سال و حتی بچه ها است. همه این مردم راه را پیاده می روند و از دو طرف جاده مردم عراقی با امکانات خود تلاش می کنند تا از این زوار پیاده پذیرایی کنند. زواری که از راههای دور به نجف و کربلا آمده اند .. منیرا سوباشیچ رییس انجمن مادران سربرنیتسا بوسنی و هرزگوین که در راهپیمایی اربعین شــرکت کرده است در این مستند می گوید : در کربلا خیلی چیزها دیدم که قبلاً ندیده بودیم. وقتی آنجا رسیدیم خیلی احساس خوبی داشتم.به عنوان زن و به عنوان مادر. نماز و دعا گذاردم، نه فقط برای ایران و بوسنی بلکه برای تمام جهان.انجا با مردمان زیادی آشنا شدم و آداب جدیدی را یاد گرفتم. خیلی خوب بود. در موزه با دردها و قربان
ویدیوهای مرتبط