کالیاری ـ میلان || اولین گل زلاتان || هفته ۲۰ سری آ || فصل ۲۰-۲۰۱۹

گل‌ها و لحظات حساس بازی کالیاری ـ میلان از هفته بیستم سری آ در فصل ۲۰-۲۰۱۹
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید