سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص تهدیدات آمریکا

ما به آمریکا گفتیم میزنی میخوری....
ویدیوهای مرتبط