کرمان ما معرفی محله دروازه مسجد مظفری کرمان

مسجد جامع کرمان یکی از زیباترین بناهای دوران اسلامی کشور است که تاریخ ساخت آن به روایت کتیبه سردر آن به سال 750 هجری قمری یعنی دوران حکومت امیر مبارزالدین محمد مظفری میبدی سر سلسله خاندان آل‌مظفر بر کرمان باز می‌گردد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید