سخنگوی جبهه پنجشیر ۶۰ درصد منطقه در کنترل این جبهه است

️رئیس روابط خارجی جبهه پنجشیر در گفتگو با سی‌ان‌ان گفت ۶۰ درصد منطقه پنجشیر در کنترل نیرو‌های این جبهه است. : نيک رو : ️علی نظری رئیس روابط خارجی جبهه پنجشیر گفت: اوضاع موجود در پنجشیر کمی پیچیده‌تر از آن است که رسانه‌های جمعی گزارش می‌کنند. طالبان کل استان را نگرفته است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید