داستان فاجعه جمعیتی کشور را در 4 دقیقه ببینید!

کشور ایران رکورددار بیشترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت و میزان موالید طی سه دهه اخیر در کل جهان شده است؛ در حال حاضر با سقوط نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد و در صورت عدم اصلاح وضعیت فعلی، فاجعه سالمندی کشور در انتظار جامعه ایرانی خواهد بود!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید