خرسی که با صاحبش به ماهیگیری می‌رود

خرسی که توسط یک زن جوان در جنگل‌های روسیه نجات داده شده بود، اکنون به صاحب خود احساس تعلق خاطر پیدا کرده است. آنها با هم زندگی می‌کنند و گاهی روی قایق به ماهیگیری می‌روند.
ویدیوهای مرتبط