سره ناب و اصیل .رام .کرمونی

با سلام خدمت همه عشقبازان گرامی عزیزان این تازه چند تا از دهناش هستش