صـیـص واقعـی مـیخـآم ^~^ ڪـپـ ، ڪامـنـتـآ خ مـهـم !!

این ویدیو عاپ کردم چون بعضی از صیصعام رفدن تو سه نقطہ و شدن بـلـاکـ چرا ؟! + چون از اونایی که خودشونو بگیرن و لوس باشن کاملا بدم میاد ! اینو گفده بودم الانم دارمـ مـیـگـم و صـیـصآیـ واقعی من الان فقط ۴ یا ۵ تا هستن بعد اینکہ من ۲ نفر از صیصعآم گم کردم گفدم شاید با گذاشتن این ویدیو پیداشون کنمـ :| الانم میخام اون حجم غروری که بہ قول بعضی از صیصعام دارمو کم کنم :( ادامه کـامـنـتـآ ....