کلیپ معرفی پروژه میدان قمر بنی هاشم (ع) {فلکه اول تهرانپارس}

بازپیرایی و مرمت میدان قدیمی قمربنی هاشم (ع) {فلکه اول تهرانپارس} به سفارش منطقه 8 شهرداری تهران
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید