رقابت اصلی انتخابات بین چه کسانی خواهدبود؟/میزگردمتقی-ایمانی

ناصر ایمانی و ابراهیم متقی در میزگرد انتخاباتی خبرگزاری تسنیم، به بیان نقطه نظرات خود درخصوص میزان مشارکت و ادامه روند رقابت های انتخاباتی پرداختند.qyf3v56
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید