واکنش ربیعی به شایعه توزیع سکه بین افراد مختلف!

واکنش ربیعی به شایعه توزیع سکه بین افراد مختلف سرمربی پیشین مس رفسجان: چطور می شود کسی که سمت حقوقی در فدراسیون فوتبال دارد اتهام بزند؟ حتما شکایت می کنم. اجازه نمی دهم کسی با آبروی من بازی کند. به زودی با مدارک کامل می آیم و حرف می زنم. اینکه می گویند بنده سکه توزیع کرده ام کذب محض است. صبرم لبریز شده است از ✅️دنبال=دنبال|فالو=فالو✅️
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید