درس 1 برنامه «سلام بر همگی» به زبان پایتون

برنامه‌ای به زبان پایتون بنویسید که پیام «سلام بر همگی» را نمایش دهد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید